school_logo.jpg
prominent_logo.png

Onze visie op onderwijs


Als openbare basisschool is het belangrijk dat kinderen van verschillende afkomst, religieuze achtergrond en uit verschillende culturen weten dat ze welkom zijn op Uniek. De school helpt de kinderen elkaar te leren begrijpen en accepteren. Samen spelen, samen leren en samen opgroeien in een veilig pedagogisch klimaat dragen bij aan het gevoel ertoe te doen. Op Uniek ervaart elk kind dat het talent heeft. Elk kind is knap!
 
Wij denken in onderwijsbehoeften
De onderwijsbehoeften van kinderen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs op Uniek. Denken in onderwijsbehoeften is denken in kansen voor elk kind. Leerkrachten bieden onderwijs aan in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ met instructies en verwerkingen die passen bij de leerstijl en ontwikkeling van het specifieke kind. Van leerkrachten vraagt het goede vaardigheden in het kunnen observeren, analyseren, differentiëren, reflecteren en organiseren en een grote kennis van leerlijnen. Binnen het onderwijs op Uniek wordt voldaan aan de basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie(Luc Stevens). Plezier in en motivatie om te leren ontstaan wanneer kinderen ervaren dat hun sociale omgeving aan hen alle kansen biedt, zij zelf keuzes mogen maken en de aangeboden of zelfgekozen leerstof of leerweg als zinvol wordt ervaren. Dit is het geval als het kind ondervindt dat het er aantoonbaar beter of competenter van wordt. Kinderen worden hierdoor uitgedaagd en proactief.

Contactgegevens

Openbare basisschool Uniek

Nicolaas Maesstraat 7

6717 ST Ede

0318-636179

uniek@proominent.nl

Download onze app!

U kunt nu de app downloaden.

Google play
App play
Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent